top of page
KMO-Portefeuille-logo-vectorieel.png

Cyclops als dienstverlener van de KMO-Portefeuille

DOELGROEP

KMO's in Vlaanderen 

SUBSIDIE

Tot 30% voor kleine ondernemingen
Tot 20% voor middelgrote ondernemingen

maximaal € 7.500 per jaar

DOEL

Opleiding en advies door geregistreerde dienstverleners, met het doel om de kwaliteit van je diensten te verbeteren

Cyclops is geregistreerd dienstverlener voor de KMO-Portefeuille (met de registratienummers voor opleiding DV.0219750 en advies DV.A219246). Dit betekent dat na een interne audit Cyclops een kwaliteitslabel heeft ontvangen van de Vlaamse Overheid. Op basis van deze audit werd Cyclops voor 5 jaar erkend als dienstverlener.  Via dit kwaliteitslabel kunnen we Vlaamse KMO's en beoefenaars van vrije beroepen een mogelijkheid bieden om te genieten van een subsidiemaatregel die ervoor zorgt dat er kan genoten worden van een voordeliger tarief. 

Wie kan gebruik maken van de KMO-portefeuille? 

Onderstaande checklist laat toe om na te gaan of jij in aanraking komt om beroep te doen op de kmo-portefeuille:

 • Je onderneming is een KMO (volgens de Europese KMO-definitie) of je beoefent een vrij beroep of zelfstandige.

 • Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm

 • Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in je bedrijf' aan de slag.

 • Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.

 • Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

 

Heb je vijf keer 'ja' geantwoord? Dan kom je in aanmerking voor de KMO-portefeuille. VZW's kunnen geen beroep doen op KMO-portefeuille.

Welke diensten komen in aanmerking? 

Niet alle adviezen of opleidingen komen in aanmerking voor een tussenkomst via de kmo-portefeuille. Er moeten ook strikte richtlijnen gevolgd worden voor de toekenning van de subsidies. Als geregistreerd dienstverlener voor de KMO-portefeuille, onder de pijlers 'Opleidingen' en 'Advies' kan Cyclops jouw bedrijf helpen ondersteunen. 

 

ADVIES

Wat   -> Schriftelijke Raadplegingen - Hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming

Wie        -> Werknemers in uw bedrijf

Waar     -> Bij geregistreerde dienstverlener

Inhoud  -> Gericht op kernprocessen van uw onderneming (Nacebelcodes) 

Doel      ->  Advies stelt u in staat om fundamentele beslissingen te nemen die bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van uw onderneming in Vlaanderen

Komen in aanmerking voor Advies: 

 • Master Planning: Tijdens een masterplanstudie helpen wij onze klant om de toekomst van de fabriek te definiëren en te visualiseren. Op basis van de verkoopprognoses en de strategie van de klant bepalen we hoe de productieomgeving moet worden gestructureerd en gedimensioneerd om deze doelstellingen te bereiken.

 • Feasability Study: Tijdens de haalbaarheidsstudie identificeren en bestrijden we alle mogelijke manieren om de projectdoelstellingen te bereiken. We definiëren de technische oplossing, het realisatieschema en het budget voor het project.

Of andere projecten die voornamelijk focussen op de versterking van uw onderneming. Er komen twee types in aanmerking voor subsidie:

 • Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.

 • Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

 

Voorwaarden: 

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat u bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).

 • Het advies staat in een geschreven document.

 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief BTW.

 • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.

 • Het adviesproject moet afgerond zijn voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.

 • U vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.

 • Na de adviesprestaties krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd adviesrapport.

OPLEIDING

Wat  -> Vorming - Hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming

Wie        -> Werknemers in uw bedrijf

Waar     -> Bij geregistreerde dienstverlener

Inhoud  -> Gericht op kernprocessen van uw onderneming (Nacebelcodes) 

Doel      ->  Versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen

Komen in aanmerking voor Opleiding:

 • Introduction to Project Management: De Cyclops Methodologie in 3 dagen: ontwikkeld voor nieuwe projectmanagers die nooit een formele opleiding hebben gehad en die meer greep op hun projecten willen krijgen.

 • Project Management Professional Preparation Course: De PMP® Prep Cursus: raak vertrouwd met de Project Management standaard terminologie, methodologie en procedures in een zeer interactieve klas.

Voorwaarden: 

 • Afstandsleren (e-learning) kan aangevraagd worden indien er interactie is met de docent

 • De opleiding kost minimaal 100 euro (exclusief BTW), inclusief verplaatsingskosten van de docent en cateringkosten tot 25 euro per persoon, per dag.

 • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener. 

 • U tekent een aanwezigheidslijst. 

 • U doet uw steunaavraag vanaf de inschrijving en tot vertien dagen na de start van de lessen. 

 • Na de opleiding krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd vormingsattest.

Hoeveel Subsidie kan ik ontvangen? 

De grootte van je subsidies is afhankelijk van de grootte van je onderneming. Als kleine onderneming geniet je tot 30% steun. Middelgrote ondernemingen kunnen rekenen op 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar bedraagt 7500 euro.

Voorbeeld

Stel dat je € 5000 per jaar aan advieskosten hebt bij een erkend dienstverlener van de KMO portefeuille. Dan vraag je € 1500 subsidie ( = 30 % van het bedrag) aan bij de overheid (de KMO portefeuille) en betaal je zelf nog € 3500. Deze laatste € 3500 is volledig fiscaal aftrekbaar net als de BTW die je rechtstreeks aan de dienstverlener overmaakt.

Stappenplan Aanvragen subsidie KMO-portefeuille 

De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als je voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met je dienstverlener.  Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

De aanvraagprocedure kan je hier starten.

Meer informatie

Op www.kmo-portefeuille.be vindt u heel wat praktische informatie.

bottom of page